Dự án tại Nha Trang

15 dự án

Danh sách dự án

KĐT Nam Vĩnh Hải

KĐT Nam Vĩnh Hải

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmail.com

Website: dothinhatrang.com

Nha trang center 2

Căn hộ Gold Coast

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmail.com

Website: dothinhatrang.com

Căn Hộ Ariyana Smart

Căn Hộ Ariyana Smart

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmail.com

Website: dothinhatrang.com

KĐT trung tâm Nha Trang

KĐT sân bay Nha Trang

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmail.com

Website: http://dothinhatrang.com

Căn hộ Royal Marina

Căn hộ Royal Marina

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmail.com

Website: http://dothinhatrang.com

KĐT MIPECO

KĐT MIPECO

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmail.com

Website: dothinhatrang.com

Mường Thanh 4 Trần Phú

Mường Thanh 4 Trần Phú

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdsvanphucnt@gmail.com

Website: dothinhatrang.com

KĐT Nam Vĩnh Hải

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmail.com

Website: http://dothinhatrang.com

KĐT Lê Hồng Phong 2

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmial.com

Website: http://dothinhatrang.com

KĐT VCN Phước Hải

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmail.com

Website: http://dothinhatrang.com

KĐT Phước Long

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdsvanphucnt@gmail.com

Website: http://dothinhatrang.com

KĐT Mỹ Gia

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmial.com

Website: http://dothinhatrang.com

Lê Hồng Phong 1 Nha Trang

KĐT Lê Hồng Phong 1

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmail.com

Website: http://dothinhatrang.com/

KĐT An Bình Tân

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmail.com

Website: http://dothinhatrang.com/

Căn hộ Mường Thanh 04 Trần Phú

Căn hộ Mường Thanh 04 Trần Phú

Địa chỉ: Cao Bá Quát (nối dài) - Đối diện chung cư CT1 - p. Phước Hải - Nha Trang

Điện thoại: 903859959

Email: bdssongphatnhatrang@gmail.com

Website: http://dothinhatrang.com