Tồn kho bất động sản giảm chậm

Tổng quan

Theo đánh giá của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (BĐS), Bộ Xây dựng, lượng tồn kho BĐS tiếp tục giảm nhưng chậm lại.

 

Trong 6 tháng đầu năm, tồn kho BĐS giảm 13.400 tỷ đồng, tương ứng hơn 26%, đưa tổng giá trị tồn kho BĐS toàn quốc tính đến cuối tháng 6-2016 xuống còn khoảng 37.489 tỷ đồng. Giá trị này giảm 1.935 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tại địa bàn Hà Nội, giá trị tồn kho BĐS hiện còn khoảng 5.888 tỷ đồng, giảm 858 tỷ đồng so với thời điểm kết thúc tháng 12-2015; mức giảm tương ứng gần 13%. Trong số này, tồn kho căn hộ chung cư giảm mạnh, còn khoảng 171 căn, tương đương 191 tỷ đồng; tồn kho nhà thấp tầng vẫn nhiều với 1.939 căn, có giá trị khoảng 5.697 tỷ đồng.
Đ.V

Dự án cùng khu vực