Phản biện dự án về mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường

Ngày đăng: 31/10/2017

Ngày 30-10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức phản biện dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh. Dự án do Sở Tài nguyên – Môi trường làm chủ […]

Ngày 30-10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức phản biện dự án điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh. Dự án do Sở Tài nguyên – Môi trường làm chủ đầu tư.
Theo dự án, nhìn chung mạng lưới quan trắc môi trường hiện nay cơ bản đã đáp ứng cho nhu cầu quản lý, dự báo diễn biến môi trường ở tỉnh. Tuy nhiên, do sự phát triển về kinh tế và các yếu tố khách quan khác cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung. Theo phương án của dự án đề ra, hiện nay, mạng lưới quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn ở tỉnh đã xây dựng 16 trạm, giai đoạn 2018 – 2020 nên bổ sung thêm 9 trạm, giai đoạn 2020 – 2030 bổ sung thêm 15 trạm; mạng lưới quan trắc môi trường nước mặt hiện có 19 trạm, giai đoạn 2018 – 2020 nên bổ sung thêm 12 trạm, giai đoạn 2020 – 2030 bổ sung thêm 17 trạm; mạng lưới quan trắc môi trường nước biển ven bờ có 19 trạm, giai đoạn 2018 – 2020 nên bổ sung thêm 10 trạm, giai đoạn kế tiếp bổ sung thêm 8 trạm; mạng lưới quan trắc môi trường trầm tích giai đoạn 2018 – 2020 xây dựng 6 trạm thuộc đầm Nha Phu và Thủy Triều, giai đoạn kế tiếp bổ sung thêm 6 trạm; mạng lưới quan trắc môi trường nước dưới đất hiện có 13 trạm, giai đoạn 2018 – 2030 bổ sung thêm 2 trạm.

 

Quang cảnh buổi phản biện
Quang cảnh buổi phản biện

Sau khi xem xét dự án, các thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh yêu cầu chủ dự án thêm các căn cứ khoa học và thực tiễn khi bổ sung và chọn vị trí, thời gian quan trắc; cơ sở tính chi phí và nhu cầu kinh phí; có hướng phối hợp với cơ quan trên địa bàn tỉnh có cùng nhiệm vụ; bổ sung nhiệm vụ giám sát đa dạng sinh học; có kế hoạch giám sát tác động của Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong khi nhà máy này đi vào hoạt động…

(Theo T.T)

Các tin cùng loại