Ngày 8/2, khởi công xây dựng 2 cầu vượt dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất

Tổng quan

Ngày 8/2, khởi công xây dựng 2 cầu vượt dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 8/2, khởi công xây dựng 2 cầu vượt dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất

Dự án cùng khu vực