Khánh Hòa: Giao Tập đoàn Phúc Sơn hơn 21ha đất xây dựng KĐT Phúc Khánh 2

Tổng quan

Khánh Hòa: Giao Tập đoàn Phúc Sơn hơn 21ha đất xây dựng KĐT Phúc Khánh 2

Khánh Hòa: Giao Tập đoàn Phúc Sơn hơn 21ha đất xây dựng KĐT Phúc Khánh 2

Dự án cùng khu vực