Đấu giá 40 thửa đất tại huyện Sóc Sơn trong tháng 3/2017

Ngày đăng: 07/02/2017

40 thửa đất trên địa bàn huyện Sóc Sơn sẽ được Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện này phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia tổ chức đấu giá vào tháng 3/2017. Được biết, 40 thửa đất trên gồm 22 thửa thuộc khu Dộc Sạm và 18 thửa […]

40 thửa đất trên địa bàn huyện Sóc Sơn sẽ được Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện này phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia tổ chức đấu giá vào tháng 3/2017.

Đấu giá 40 thửa đất tại huyện Sóc Sơn trong tháng 3/2017
Đấu giá 40 thửa đất tại huyện Sóc Sơn trong tháng 3/2017

Được biết, 40 thửa đất trên gồm 22 thửa thuộc khu Dộc Sạm và 18 thửa của khu đất thuộc Tổ 9 thị trấn Sóc Sơn.

Cụ thể, tại khu đất đấu giá Dộc Sạm (tại thôn Lương Châu, xã Tiên Dược) có 22 thửa đất có ký hiệu từ L-01 đến L-22. Giá khởi điểm (tạm tính) áp dụng đối với thửa đất có ký hiệu L-01 là 10 triệu đồng/m2; các thửa đất ký hiệu từ L-02 đến L-12 và từ L-14 đến L-16 có giá khởi điểm tạm tính là 8 triệu đồng/m2;  các thửa đất có ký hiệu từ L-13 và từ L-17 đến L-22 có giá khởi điểm áp dụng chung tạm tính là 7 triệu đồng/m2.

18 thửa đất tại khu đất Tổ 9 thị trấn Sóc Sơn có ký hiệu từ L-01 đến L-18. Giá khởi điểm (tạm tính) áp dụng chung đối với các thửa đất có ký hiệu từ L-01 đến L-09 là 7 triệu đồng/m2; còn các thửa đất ký hiệu từ L-10 đến L-18 thì có giá khởi điểm là 6 triệu đồng/m2.

Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất là 100.000 đồng/m2.

Theo thông tin từ Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn, thời gian bán hồ sơ bắt đầu từ ngày 1/3/2017 đến hết 11h30 ngày 13/3/2017 (trong giờ hành chính). Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước bắt đầu từ ngày 9/3/2017 đến 11h30 ngày 13/3/2017 (giờ hành chính).

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước vui lòng đến Trụ sở Chi nhánh Phát triển quỹ đất Sóc Sơn tại Tổ 9 thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Chi nhánh Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn sẽ tổ chức xem xét thực địa bắt đầu từ 8h00’ đến 11h00’ ngày 13/3/2017 tại khu đất đấu giá.

Dự kiến ngày 15/3/2017 (thứ 5) sẽ diễn ra buổi tổ chức đấu giá tại Hội trường UBND huyện Sóc Sơn.  

Các tin cùng loại