Công bố quy hoạch nút giao thông Ngọc Hội – đường 23-10

Tổng quan

Công bố quy hoạch nút giao thông Ngọc Hội - đường 23-10

Công bố quy hoạch nút giao thông Ngọc Hội – đường 23-10

Dự án cùng khu vực