Bán đất STH 23C KĐT Lê Hồng Phong 2_ Nha Trang. Gía hấp dẫn thích hợp đầu tư, gần đường Số 4

Tổng quan

Bán đất STH 23C KĐT Lê Hồng Phong 2_ Nha Trang. Gía hấp dẫn thích hợp đầu tư, gần đường Số 4

Bán đất STH 23C KĐT Lê Hồng Phong 2_ Nha Trang. Gía hấp dẫn thích hợp đầu tư, gần đường Số 4

Dự án cùng khu vực