Đầu tư KĐT Lê Hồng Phong 2_ Nha Trang, sinh lợi cao, đất hướng Đông STH35B đối diện thương mại

Tổng quan

Đầu tư KĐT Lê Hồng Phong 2_ Nha Trang, sinh lợi cao, đất hướng Đông STH35B đối diện thương mại

Đầu tư KĐT Lê Hồng Phong 2_ Nha Trang, sinh lợi cao, đất hướng Đông STH35B đối diện thương mại

Dự án cùng khu vực