Bán nhà mới 1lầu 2Mặt Tiền Đường 10m Phú Nông,vĩnh ngọc giá chỉ 2tỷ!

Tổng quan

Bán nhà mới 1lầu 2Mặt Tiền Đường 10m Phú Nông,vĩnh ngọc giá chỉ 2tỷ!

Bán nhà mới 1lầu 2Mặt Tiền Đường 10m Phú Nông,vĩnh ngọc giá chỉ 2tỷ!

Dự án cùng khu vực