Công bố Đồ án điều chỉnh cục bộ khu sân bay Nha Trang cũ

Tổng quan

Công bố Đồ án điều chỉnh cục bộ khu sân bay Nha Trang cũ

Công bố Đồ án điều chỉnh cục bộ khu sân bay Nha Trang cũ

Dự án cùng khu vực