Chính chủ cần bán căn 518 và 509, tầng 5- căn hộ CT1, VCN Phước Hải

Tổng quan

Chính chủ cần bán căn 518 và 509, tầng 5- căn hộ CT1, VCN Phước Hải

Chính chủ cần bán căn 518 và 509, tầng 5- căn hộ CT1, VCN Phước Hải

Dự án cùng khu vực