Bán đất thái hưng KĐT Mỹ Gia LK5-10 lô11 đường thông trường học cấp 2,cấp 3 giá 6,8triệu/m2.

Tổng quan

Bán đất thái hưng KĐT Mỹ Gia LK5-10 lô11 đường thông trường học cấp 2,cấp 3 giá 6,8triệu/m2.

Bán đất thái hưng KĐT Mỹ Gia LK5-10 lô11 đường thông trường học cấp 2,cấp 3 giá 6,8triệu/m2.

Dự án cùng khu vực