Mở bán căn hộ cao cấp Maple số 4 Tôn Đản – Nha Trang chính thức ngày 02/07/2016.

Tổng quan

Mở bán căn hộ cao cấp Maple số 4 Tôn Đản - Nha Trang chính thức ngày 02/07/2016.

Mở bán căn hộ cao cấp Maple số 4 Tôn Đản – Nha Trang chính thức ngày 02/07/2016.

Dự án cùng khu vực