Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa công bố danh sách các dự án bất động sản đủ điều kiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất . Các dự án này gồm: Dự […]

Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 51/2005/QĐ-TTg ngày 11/3/2005 với tính chất là khu kinh tế tổng hợp, trong đó Cảng trung chuyển container quốc tế giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế […]

Năm 2017 là một năm tiếp tục ghi nhiều dấu ấn cho Công ty Bất động sản Hà Quang – Ha Quang Land (HQL) khi các dự án phát triển mạnh mẽ, khẳng định đẳng cấp của thương hiệu HQL. Hướng đến một đô thị hiện đại Những năm gần đây, dự án Khu đô […]

Tin rao hot nhất